Serviceovereenkomst (SLA) voor G Suite

SLA van G Suite. Gedurende de Looptijd van de toepasselijke Overeenkomst van G Suite (of eerdere versies van de overeenkomst die het gebruik van G Suite beheersen) (de 'Overeenkomst') is de webinterface voor Gedekte services van G Suite ten minste gedurende 99,9% van de tijd van een kalendermaand operationeel en beschikbaar voor de Klant (de 'SLA van G Suite'). Als Google niet voldoet aan de SLA van G Suite en als de Klant voldoet aan de verplichtingen van deze SLA van G Suite, komt de Klant in aanmerking voor de hieronder beschreven Servicetegoeden. Deze SLA van G Suite beschrijft de enige vorm van verhaal voor de Klant wanneer Google op enig moment niet voldoet aan de SLA van G Suite.

Definities. Op de SLA van G Suite zijn de volgende definities van toepassing.

 • Onderbreking betekent voor een domein een frequentie van gebruikersfouten die meer dan vijf procent bedraagt. Onderbrekingen worden gemeten op basis van de foutenfrequentie aan serverzijde.
 • 'Gedekte services van G Suite': de onderdelen Gmail, Google+, Google Agenda, Google Cloud Search, Google Documenten, Google Spreadsheets, Google Presentaties, Google Formulieren, Google Drive, Google Groups for Business, chatten en videogesprekken via Google Hangouts en Google Talk, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Keep, Google Sites, Google Jamboard en Google Vault van de Service. Dit omvat niet de onderdelen Gmail Labs-functionaliteit, G Suite - Postini Services, Google Jamboard-hardware en Gmail Voice van de Service.
 • Maandelijks percentage actieve tijdsduur betekent het totale aantal minuten in een kalendermaand minus het totale aantal minuten Onderbreking tijdens een kalendermaand, gedeeld door het totale aantal minuten in een kalendermaand.
 • 'Service': de G Suite-services.
 • Servicetegoed betekent het volgende:
  Maandelijks beschikbaarheidspercentage Servicedagen die aan het einde van de Serviceperiode worden toegevoegd (of financieel krediet dat gelijk is aan de waarde van servicedagen voor klanten die maandelijks achteraf betalen). Hieraan zijn voor de Klant geen kosten verbonden.
  < 99,9% - >= 99,0% 3
  < 99,0% - >= 95,0% 7
  < 95,0% 15

De Klant moet Servicetegoed aanvragen. Indien de Klant een van de hierboven beschreven Servicetegoeden wil ontvangen, moet de Klant Google op de hoogte stellen (Klanten die Services hebben aangeschaft via een Reseller, moeten de Reseller op de hoogte stellen en de Reseller van de Klant moet Google op de hoogte stellen), binnen dertig dagen vanaf het moment waarop de Klant in aanmerking komt voor een Servicetegoed. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, vervalt het recht van de Klant op Servicetegoed. Klanten die Services hebben aangeschaft via een Reseller, ontvangen een toepasselijk Servicetegoed van de Reseller namens Google.

Maximaal Servicetegoed. Het totale maximale Servicetegoed dat Google aan de Klant geeft (of, bij Klanten die de Services hebben aangeschaft via een Reseller, die de Reseller namens Google geeft) voor de totale Uitvaltijd die zich in één kalendermaand voordoet, zal niet hoger zijn dan vijftien dagen Service, toegevoegd aan het einde van de periode van Service van de Klant (of de waarde van 15 servicedagen in de vorm van een financieel krediet voor het account van een klant die maandelijks betaalt). Servicetegoed mag niet worden ingewisseld voor of omgezet in geldbedragen, behalve voor klanten die deelnemen aan de regeling voor maandelijkse betaling van Google.

Uitsluitingen van SLA van G Suite. De SLA van G Suite is niet van toepassing op services die uitdrukkelijk zijn uitgesloten van deze SLA van G Suite (zoals vermeld in de documentatie voor deze services) of op prestatieproblemen die: (i) worden veroorzaakt door factoren die in het gedeelte Overmacht van de Overeenkomst zijn beschreven, of (ii) die zijn veroorzaakt door apparatuur van de Klant of apparatuur van derden of beide (niet binnen de primaire controle van Google).